فایل word فضاي سبز در فضاهاي عمومي و خصوصي مجتمع هاي مسکوني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word فضاي سبز در فضاهاي عمومي و خصوصي مجتمع هاي مسکوني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي معماري اسلامي، ميراث شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

توجه به طبیعت از جمله روشهایی است که در جهت کمک به مسائل زیست محیطی حائز اهمیت است زیرا در عین حفظ منابع ارزشمند شرایط محیط زیست سالم تری ایجاد می شود جوامع شهری امروزه با چالش های زیادی رو به رو هستند رشد سریع شهرها افزایش مصرف انرژی و آلودگی هوا به خصوص در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک بحران برای سیاستگذاران کلان کشور تبدیل شده است امرووزه در مجتمع های مسکونی به طراحی فضای سبز کمتر توجه می شود طراحی مجتمع های مسکونی نیازهای انسانی و پیامدهای روانشناختی آن مورد توجه قرار نمی گیرد و باعث ایجاد مشکلاتی در زندگی فردی و اجتماعی افراد می شود طراحی صحیح فضای سبز باعث ذخیره انرژی در مجتمع های مسکونی می شود فضای سبز در مجتمع های مسکونی علاوه بر تهویه طبیعی وتامین نور فرصتی برای تعاملات اجتماعی و ارتباط بیشتر با محیط فراهم می اورد این پژوهش بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است در این مقاله سعی بر آن است تا راهکارهایی میان فضاهای مسکونی و فضاهای سبز تعادل ایجاد شود

لینک کمکی