فایل word فن شناسي و آسيب شناسي سراي گلشن در شهرستان قزوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word فن شناسي و آسيب شناسي سراي گلشن در شهرستان قزوين :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

سرای گلشن در کنار خیابان امام خمینی قرار دارد. این خیابان در گذشته به نام های خیابان رشت و یا خیابان پهلوی می شناختند و نام فعلی خود را از سال های پس از انملاب گرفته است و ورودی اصلی سرا نیز از همین خیابان است سرای گلشن دارای مساحتی در حدود 1410 مترمربع، در دو طبقه ساخته شده است، طبقه زیرزمین و همکف. جهت بنا شرقی- غربی است و ورود به بنا از طریق ورودی نسبتا بزرگی که در جبهه شرقی سرا قرار دارد، میسر می باشد. با استناد به مستندات تاریخی و گفته های صاحبان حجره های سرای گلشن، قدمت این سرا به دوره قاجار بازمی گردد پیامد هر عامل نامطلوب که موجب عدم تعادل در ساختمان شود آسیب نامیده می شود. هر مجموعه ساختمانی، مرکب از عناصری است، که از نقطه نظر ابعاد، شکل و پیوستگی آن به یکدیگر، به نحوی پیش بینی شده است.نوع خوب مصالح، پیوند منظمی عناصر ساختمانی با یکدیگر، توزیع متناسب نیروها، مقاومت مناسب شالوده ها در مقابل بارهای وارده، تناسب نیروهای داخلی با توجه به توانایی مصالح و حفاظت صحیح کل سامانه ساختمان در برابر عوامل خارجی کلاً شرایط لازم برای تأمین ایستایی و بقای ساختمان به شمار می آیند.متدولوژی این بررسی بدین ترتیب است که در وهله نخست اصول و معیارهای اساسی آسیب شناسی مطرح شده و متعالباً رهنمودهائی بصورت کلی جهت درمان توصیه می شود. سعی بر این است تا با دسته بندی عوامل مخل به دو گروه کلی عوامل مخل درونی و عوامل مخل بیرونی سرای گلشن در شهرستان قزوین مورد معاینه آسیب شناسی قرار گیرد

لینک کمکی