فایل word کاربرد تکنولوژي نانو در صنعت ساختمان نمونه موردي خانه هاي اقليم شمال ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کاربرد تکنولوژي نانو در صنعت ساختمان نمونه موردي خانه هاي اقليم شمال ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي معماري اسلامي، ميراث شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

با گسترش روز افزون جمعیت و افزایش میزان ساخت و ساز و هم چنین به دلیل محدود بودن منابع و مصالح مصرفی تقاضا برای استفاده از مصالح جدید در صنعت ساختمان افزایش پیدا کرده است تلاش در جهت پیداکردن راه حل هایی برای کارایی اصلاح کیفیت افزایش کارایی مصالح و کاهش مصرف ماده خام و انرژی موجب استفاده از فن اوری های نوین در این صنعت شده است یکی از بزرگترین فن اوری های نوین در قرن حاضر نانو تکنولوژی است که استفاده از آن در راستای برطرف کردن نیازهای صنعت ساختمان می تواند راهگشا باشد از مزایای استفاده از این فن آوری می توان به افزایش کیفیت مصالح صرفه جویی در مصرف انرژی و به تع آن صرفه جویی اقتصادی اشاره کرد هدف از ارائه این مقاله بررسی نحوه و مزایای کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت ساختمان و به خصوص در خانه های اقلیم شمالی ایران می باشد و بدین منظور از مطالعه اسنادی در جهت دستیابی استفاده شده و روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد

لینک کمکی