فایل word کند و کاوي در سطوح مختلف مفاهيم اصلي در شهر اسلامي به مثابه ميراث اجتماعي هم افزايي گروهي از مسلمانان در زمان و مکان خاص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کند و کاوي در سطوح مختلف مفاهيم اصلي در شهر اسلامي به مثابه ميراث اجتماعي هم افزايي گروهي از مسلمانان در زمان و مکان خاص :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي معماري اسلامي، ميراث شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

واژه مدینه اشاره به اولین مدل شهر اسلامی دارد شهر پیامبر خدا حضرت محمد (صل الله علیه و آله) که در سال 622 تا 623 میلادی بر پاداشته شد ابونضر فارابی 870-950 میلادی در اثر معروف خود با نام مدینه مدینه فاضله با الهام از شهر پیامبر با رائه مدلی پرداخت فارابی یاداور می شود که واژه مدینه بر دانش قانونی قومی اجتماعی سیاسی و مذهبی اشاره دارد و به دنبال تغییر و شفاف سازی تجارب انسانی تر می باشد پیشنهاد او اینست که واژه مدینه ایده های خود مختاری حکومت استقلال الگو بودن و جمعیت را که ویژگی های شهر اسلامی است با خود به همراه دارد به دلیل این که مدینه ارائه دهنده تجارب هم افزای به نسل های ساکنان شهری بوده است پیشنهاد یک موسسه قوی از جانب ابن خلدون 1406-1332 میلای برای بازتاب انتقادی و فکر به ارتباط درونی شرایط وجود شهر صورت گرفت ابن خلدون با نوشتن پیرامون مسائل شهر یاداور می شود که عمران فرهنگ سکونت و زمان در واقع میراث اجتماعی هم افزای گروهی از مردم است که در نهادها و فعالیت های رسوم مختلف در زمان و مکانی خاص می باشد این پژوهش دارای ماهیتی تبیینی است و از سوی دیگر با توجه به کلیت موضوع رویکرد حاکم بر این پژوهش کاربردی می باشد در نهایت ما دریافتیم که چهار عنصر یگانه شده سکونت مذهب حکومت و تجارت برای امتی واحد ترجمان شهر اسلامی است

لینک کمکی