فایل word کنکاشي پيرامون فضا درماني در معماري 1

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کنکاشي پيرامون فضا درماني در معماري 1 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي معماري اسلامي، ميراث شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در این تحقیق به نحوه درمان بیماران به خصوص بیماران مبتلا به سرطان از طریق فضا درمانی پرداخته شده است محیط پیرامون انسان بر فکر روح و جسم انسان تاثیر گذار است و انسان بیشتر این تاثیر را ابتدا از طریق حس بصری و سپس سایر حواس خود درک می نماید روش درمانی در نظر گرفته شده در این تحقیق رنگ درمانی اسن که در طراحی داخلی طراحی خارجی نما و منظر جهت ایجاد فضای مناسب درمانی برای درمان بیماران به خصوص بیماران مبتلا به سرطان مد نظر قرار گرفته است این پژوهش در پاسخ به این سوال است که تاثیر معماری بر درمان بیماری ها از جمله سرطان چگونه است و چگونه می توان یک فضای شفابخش در مهرشهر کرج با رویکرد فضا درمانی طراحی نمود؟در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است و برای تحلیل محتوای کیفی دو شیوه ی تکوین استقرار مولفه ها و به کارگیری قیاسی مقوله ها استفاده شده است فرآیند حاصل از این پژوهش به این نتیجه دست یافته است که فضای تعاملی شفابخش از اصول و مبانی معماری در طراحی منظر معماری و معماری داخلی در شفای بیماران مبتلا به سرطان بهره می برد و معماری می تواند از طریق حس مکان رنگ فرم بافت و هستی شناسی و پدیدار شناسی ادراک بر درمان بیماری ها از جمله سرطان موثر می باشد

لینک کمکی