فایل word کنکاشي پيرامون فضا درماني در معماري 2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کنکاشي پيرامون فضا درماني در معماري 2 :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

این پژوهش به نحوه درمان بیماران به خصوص بیماران مبتلا به سرطان از طریق فضا درمانی پرداخته است روش های درمانی در نظر گرفته شده در این تحقیق درمان به وسیله آب درمانی سنگ درمانی رایحه درمانی است که این روش های درمانی صرفا جهت درمان مطلق نیست بلکه به عنوان راه حلی معمارانه جهت بهبود روند درمان بیماران مبتلا به سرطان است این پژوهش در پاسخ به این سوال است که تاثیر معماری بر درمان بیماری ها از جمله سرطان چگونه است؟و چگونه می توان یک فضای شفابخش در مهرشهر کرج با رویکرد فضا درمانی طراحی نمود؟ در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است و برای تحلیل محتوای کیفی دو شیوه ی تکوین استقرار مولفه ها و به کارگیری قیاسی مقوله ها استفاده شده است و فرضیاتی مبتنی بر این که فضای تعاملی شفابخش از اصول و مبانی معماری در طراحی منظر معماری و معماری داخلی در شفای بیماران مبتلا به سرطان بهره می برد و فرآیند حاصل از این پژهش به این نتیجه دست یافته است که معماری می تواند از طریق حس مکان رنگ فرم بافت و هستی شناسی و پدیدار شناسی ادراک بر درمان بیماری ها از جمله سرطان موثر باشد

لینک کمکی