فایل word کنکاشي پيرامون نقاشي و تصوير سازي در تفکر ذن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کنکاشي پيرامون نقاشي و تصوير سازي در تفکر ذن :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی نقاشی و تصویر سازی در هنر ذن می پردازد هدف از این پژوهش معرفی تاثیر تفکر ذن بر هنرهای بصری است نام ذن از سانسکریت به معنای تفکر گرفته شده است ذن ودیسم نمونه ای است از آنچه در چین و هند به عنوان طریق رها سازی شناخته شد که از این لحاظ شباهت های بسیاری با تائوئیسم دارد گفته شده است که ذن با یک کنایه آغاز شد روزی بودا به جای موعظه روزانه اش تنها با گلی در دست در محل موعظه قرار گرفت یکی از پیروان پیام بی کلامی بودا را دریافت و ذن که از ریشه هندی دیانا به معنای مراقبه است تولد یافت روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی با تکیه بر رویکرد استقرایی بررسی نمونه ها و ارائه نظریه می باشد فرآیند حاصل از این پژوهش به این نتیجه رسیده است که تصویر سازی ذن دارای اصول هفت گانه تا قرینگی خلوص استواری طبیعی بودن عمیق بودن استغنا و سکوت می باشد که مفهوم آرامش و سکوت بیش از موارد دیگر مورد توجه قرار گرفته است

لینک کمکی