فایل word کوچه به مثابه بخشي از فضاي زندگي به سبک اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کوچه به مثابه بخشي از فضاي زندگي به سبک اسلامي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

سبک زندگی Life Style نظام واره و سیستم خاص زندگی است که به یک فرد خانواده یا جامعه با هویت خاص اختصاص دارد این نظام واره هندسه کلی رفتار بیرونی و جوارحی است و افراد خانواده ها و جوامع را از هم متمایز می سازد هر جامعه ای زمانی می تواند ثمره و محصول جهان بینی و ایدئولوژی خود را به دیگران نشان دهد که سبک زندگی او متناسب با باورها و ارزش هایش شکل یافته باشد جامعه ی کنونی ما متاسفانه نتوانسته است میان ارزش های اصیل اسلامی از یک طرف و سبک زندگی خود در حوزه های مختلف اجتماعی ارتباطی معنادار ایجاد کند سبک زندگی ایرانی در بسیاری از موارد متاثر از آداب و رسوم غیر اسلامی و به یک معنا ضد اسلامی است به نظر می رسد مهم ترین عامل این گسست عامل شناختی است یعنی بسیاری از افراد جامعه چون آگاهی لازم از آداب و سبک زندگی اسلامی ندارند به همین دلیل در شیوه رفتاری و سبک خود آنها را به کار نمی گیرند غفلت از مساله سبک زندگی می تواند خسارت های جبران ناپذیری بر پیکره ی جامعه وارد کند وقتی مردم نتوانند میان شیوه ی زندگی خود و باورها و ارزش های شان ارتباط برقرار نمایند بعد از مدتی ممکن است دست از باورهای خود بردارند و ارزش ها را ناظر بر گذشته بپندارند

لینک کمکی