فایل word گردشگري روستايي و توسعه پايدار نمونه موردي روستا اخلمد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word گردشگري روستايي و توسعه پايدار نمونه موردي روستا اخلمد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي معماري اسلامي، ميراث شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال حاضر در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار و اقتصاد یاد می کنند و اقتصاد دانان آن را صادرات نامرئی نیز می دانند در این راستا گردشگران روستایی نیز جزئی از صنعت گردشگری به حساب می آیند که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و همچنین شناسایی مزیت ها و محدودیت های گردشگری روستایی نقش موثری در توسعه مناطق روستایی توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی بر عهده داشته باشد این صنعت پویا از مهم ترین منابع درآمد اشتغال زایی توسعه زیر ساخت ها و رشد بخش خصوصی دولت ها به شمار می رود همچنین گردشگری روستایی می تواند کمک شایانی به ایجاد ارتباط بین مردم و کاهش منازعات فاصله طبقاتی و تعارض های سیاسی اجتماعی کند به این منظور مقاله حاضر با استفاده از مطالعات میدانی و روش جمع آوری داده با استفاده از داده های کتابخانه ای و شناسایی نقاط قوت و ضعف با استفاده از روش تحلیل swot به ارائه استراتژی و راهبرد در جهت توسعه گردشگری روستا اخلمد پرداخته است

لینک کمکی