فایل word گردشگري معماري شهرسازي با استفاده از مدل swot مطالعه موردي شهر سنندج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word گردشگري معماري شهرسازي با استفاده از مدل swot مطالعه موردي شهر سنندج :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي معماري اسلامي، ميراث شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :29

چکیده مقاله:

گردشگری یکی از منابعی می باشد که می توان از آن به عنوان یک سرمایه ی تجدید پذیر برای کشورهای که صاحب این نعمت می باشند بشمار بیاید و لازم به ذکر است که گردشگری همواره برای کشورهای در حال توسعه و بلاخص کشورهای جنوب شرقی آسیا می توان بعنوان مهمترین منبع در آمد بشمار بیاید زیرا طبق آمار موجود امروزه گردشگری یکی از منابع اصلی درآمد ملی کشورها بحساب می آید بر اساس پیش بینی کارشناسان اقتصادی صنعت توریسم با گردش سرمایه حدود 900 میلیارد دلاری در سال 2009 رتبه سوم از نظر گردش سرمایه در میان سایر فعالیت های اقتصادی خواهد داشت در این پژوهش به بررسی رابطه معماری شهری و گردشگری پرداخته ایک که می توان گفت که معماری خود برای برطرف نمودن بسیاری از نیازهای بشر بوجود آمده است اما از دیدگاه گردشگری معماری دو نقش اصلی را داراست که عبارتند از لازمه و جاذبه لازمه در حوزه زیر ساخت های صنعت گردشگری قرار می گیرد در حالی که جاذبه جزئی از جاذبه های فرهنگی است که در آن دسته بندی های متفاوتی به منظور جاذبه های معماری در نظر گرفته شده است پژوهش مورد نظر به بررسی ارتباط بنیادی دو صنعت عظیم معماری و گردشگری در ایران با تاکید بر توسعه پایدار شهری به روش تحلیلی توصیفی ضورت پذیرفته است ماه حصل نتایج و کنکاش حاصل این پژوهش را می توان این گونه بیان نمود که معماری نقش اساسی را به عنوان فاکتور اصلی در بین جاذبه های گردشگری ایران بازی می کند و بخش عمده ای از گردشگران به جهت دیدار از اثار معماری وارد ایران می شوند لازم به ذکر است پژوهش حاضر با استفاده از مدل اسوت ه بررسی معماری شهرسازی و گردشگری سنندج پرداخته است و به بررسی اماکن و بافت معماری که از لحاظ تاریخی قدمت زیادی دارد پرداخته است

لینک کمکی