فایل word نگاهي به هنر گره چيني در معماري ايراني اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نگاهي به هنر گره چيني در معماري ايراني اسلامي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي معماري اسلامي، ميراث شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هنر گره سازی از دامنه های بسیار وسیع برخوردار است و استادان این هنر در ممالک مختلف اسلامی هریک آن را با سلیقه ی قومی خود آمیخته و گره های بسیاری در بناهای اسلامی به وجود اورده اند گره چینی به طور کلی عبارت است از قرار دادن آلات گره در یک ترکیب هماهنگ و زیبا است معماری اسلامی در ذات خود هندسه گراست در هنر ماده به کمک هندسه و حساب شرافت یافته و فضایی قدسی آفریده که در آن حضور همه جایی خداوند مستقیما انعکاس یافته است نقش های هندسی بی نهایت گسترش پذیر نمادی از بعد باطنی اسلام است و اسن مفهوم صوفیانه کثرت پایان ناپذیر خلقت فیض وجود است که از احد صادر می شود کثرت در وحدت در هنر اسلامی بر علمی مبتی است که به ظواهر اشیاء نظر ندارد بلکه ناظر بر حقیقت درونی آن هاست با دریافت مفاهیم نمادی نقش و نگاره ها در معماری تزیینی و ریشه یابی آن ها می توان به شناخت ذهن و اندیشه ی معماران و در نتیجه به فرهنگ مردم جهان بینی و آرمان های آنان دست یافت

لینک کمکی