فایل word نگاهي توصيفي تحليلي به پديده حاشيه نشيني در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نگاهي توصيفي تحليلي به پديده حاشيه نشيني در ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي معماري اسلامي، ميراث شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی پدیده حاشیه نشینی در ایران پرداخته است در این تحقیق به تعریف حاشیه نشینی و پدیده های موثر در بوجود امدن آن پرداخته ایم به طور کلی می توان گفت که حاشیه نشینی ارمغان برنامه ریزی های ناکارآمد در جهت سرمایه داری و توسعه ی برون زا بدون توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی فرهنگی می باشد البته نباید نقش مهاجرت روستا به شهر را در این موضوع بی اثر بدانیم و لازم به ذکر است که رواج پدیده حاشیه نشینی در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه روز به روز در حال افزایش یا بوجود آمدن می باشد که کشور ایران نیز مستثنی از این قاعده نیست پدیده حاکم و مد نظر بدون برنامه ریزی کارآمد دولت نمی توان که به طور جدی با آن مقابله شود تحقیق حاضر سعی به موشکافی و ارائه راهکارهای جهت مقابله با این پدیده دارد لازم به ذکر است روش استخراج مقاله توصیفی تحلیلی می باشد

لینک کمکی