فایل word نگرشي به ساختار معماري در توسعه پايدار شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نگرشي به ساختار معماري در توسعه پايدار شهري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي معماري اسلامي، ميراث شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

آنچه امروزه به عنوان توسعه پایدار یاد می شود توسعه ای است که نیازهای زمان حال را به گونه ای بر آورده نماید که توان نسل های بعدی جهت تامین نیاز را کاهش ندهد در طراحی پایدار باید به پایداری اجتماعی به اندازه مصرف انرژی و تاثیر محیطی ساختمان ها شهرها اهمیت داده شود که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است بعد نوین پایداری شهری در شهرهای ناهمگون و ناپایدار امروزی پایداری اجتماعی است که با نقش فضاهای سبز در بالابردن ضریب مشارکت پذیری شهروندان ارتباط متقابل دارد شاخص های اجتماعی به طور کلی در هم متداخل می باشند و افزایش یا کاهش یکی روی دیگری نیز تاثیر گذار است به طور خلاصه ساختمانی پایدار است که کمترین ناسازگاری و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود و در پهنه وسیع تر با منطقه و جهان را دارا باشد و در آنها از ایده های معمارگونه و مفاهیم با ارزش در طراحی نیز استفاده شده باشد در این حالت هماهنگی مناسبی بین این طرح ها و محیط طبیعی پیرامون آن به وجود می آید و از شرایط بومی و اکولوژیکی محیط نیز بهره گرفته می شود دراین پژوهش ضمن بررسی جوانب مختلف توسعه پایدار تلاش برای دستیابی به شکل پایدار شهری و ارایه راهکارهایی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار بگونه ای که تاکید بیشتر بر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست باشد

لینک کمکی