فایل word وضعيت سياسي در مازندران عصر پهلوي اول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word وضعيت سياسي در مازندران عصر پهلوي اول :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي معماري اسلامي، ميراث شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

مازندران نیز مانند دیگر استانهای کشور تحت تاثیر امواج نوسازی حکومت پهلوی قرار گرفت و تغییر در نظام سیاسی وضعیت عمومی و سیاسی مازندران را نیز دستخوش دگرگونی کرد که از مهمترین آنها باید به انتصاب حاکمان جدید تقسیمات سیاسی جدید و نمایندگان مجلس اشاره نمود که باید همه کوشش خود را برای تمرکز هرچه بیشتر سیاسی دولت رضا شاه انجام می دادند مقاله حاضر درصدد است با استفاده از روش تاریخی و اسنادی وضعیت سیاسی مازندران را در عصر پهلوی اول مورد مداقه قرار دهد

لینک کمکی