فایل word هنر شهري ميراث هويتي و فرهنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word هنر شهري ميراث هويتي و فرهنگي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي معماري اسلامي، ميراث شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هنر شهری هنری است که در شهر اتفاق می افتد و هنر عمومی Public Art در مفهوم عامش هنری است که در فضای عمومی واقع شده است نصیب گروه خاصی از شهروندان نبوده و مکانش در فضای باز شهری می باشد هنر عمومی به عنوان ابزاری برای انسانی تر کردن محیط های ساخته شده افزودن معنا به منظرهای انتزاعی و تبدیل فضا به مکان معرفی می شود و به عنوان هنری که مخاطب آن عموم شهروندان هستند با معیارهای مخصوص به خود و بعضا متفاوت با معیارهای ارزیابی آثار هنری حرفه ای سنجیده می شود به این ترتیب این هنر نه فقط در خدمت هنر بلکه بایستی در خدمت اجتماع باشد با زمینه و جامعه مخاطب خود ارتباط برقرار کند نقش میانجی گر را بازی نموده و بتواند در راستای توسعه جوامع و شهرها و رفع برخی معضلات آنها مفید واقع گردد در این پژوهش با بکارگیری روش تحقیق زمینه ای و موردی ابتدا مولفه هنر اثر هنری و هنر شهری به طور خاص مفهوم هنر عمومی مورد بررسی قرار می گیرند و ضمن بیان تفضیلی ویژگی هایی که هنر عمومی باید داشته باشد مهم ترین نقش هایی که بایستی ایفا کند نیز روشن می شوند بر این اساس ارتقاء هویت مکان ایجاد تداوم فرهنگی و استحصال فواید اقتصادی جزو مهم ترین شاخصه های هنر عمومی هستند و مقولات عمومی هستند و مقولات مربوط به زیبایی شناسی و حس مکان در مرتبه بعد قرار دارند این موارد در بررسی نمونه هایی از برجسته ترین آثار هنری عمومی جهان نیز مورد تایید قرار گرفته اند

لینک کمکی