فایل word بررسي مقايسه اي کيفيت زندگي مادران کودکان عقب مانده ذهني با مادران کودکان عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مقايسه اي کيفيت زندگي مادران کودکان عقب مانده ذهني با مادران کودکان عادي :


تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مراقبت از کودک با عقب ماندگی ذهنی می تواند برای افراد خانواده و بویژه مادر مشکل آفرین باشد. وجود کودک عقب مانده باعث ایجاد استرس جسمی، روحی و روانی خانواده می شود و کیفیت زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان عادی انجام گرفته است. در پژوهش حاضر نمونه گیری بر اساس جامعه در دسترس انجام گرفته است. حجم نمونه شامل شصت نفر می باشد که سی مادر کودک عقب مانده ذهنی و سی مادر کودک سالم ساکن شهرستان قاین انتخاب شدند. کیفیت زندگی مادران با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی که شامل 26 سوال در حیطه های سلامت جسمانی، روانی، روابط اجتماعی و سلامت محیط می باشد سنجیده شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss و با شاخصهای مرکزی و پراکندگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان میدهد که بین کیفیت زندگی مادران کودکان سالم و کودکان مبتلا به عقب ماندگی ذهنی در هر چهار حیطه تفاوت معناداری وجود دارد. امید است متخصصان و صاحبنظران جهت بالا بردن سطح کیفیت زندگی مادران کودکان عقب مانده بیش از پیش تلاش نمایند.

لینک کمکی