فایل word بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه آزاد شهر کرمانشاه درباره بيماري ايدز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه آزاد شهر کرمانشاه درباره بيماري ايدز :
نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

اپیدمی جهانی ایدز هشداری جهانی است و یکی از بزرگترین چالش ها را در زندگی فردی واجتماعی انسان شکل می دهد. امروزه در جامعه ما ابتلا به ایدز از طریق ارتباطهای جنسی کنترل نشده در حال افزایش است و هر روز تعداد بیشتری از جوانان از این طریق به ویروس ایدز مبتلا م ی شوند. بنا بر اهمیت موضوع مابرآن شدیم تا پژوهشی را برای تعیین میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در رابطه با ایدز انجام دهیم. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه دارای 32 سوال در مورد را های پیشگیری وانتقال بیماری ایدز است که میزان پایایی درونی آن 77 درصد محاسبه شده است . نمونه مورد مطالعه 200 نفر و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرمافزار SPSS ویرایش 18 استفاده شد. ازدانشجویان مورد بررسی 95 نفر پسر ( 47.5%) و 105 نفردختر(52.5%) بودند از میان ان ها 205 درصد دارای آگاهی ضعیف و 24 درصد دارای آگاهی متوسط 73.5 درصد آگاهی خوب درباره بیماری بودند .طبق یافته های این تحقیق غنی کردن برنامه های آموزش درخصوص این بیماری در سطح دانشگاه ، اطلاع رسانی درست در جهت تغییر نگرش وطراحی واجرای برنامه های ارتقای بهداشت مرتبط با ایدز بویژه برنامه های پیشگیری می تواند موثر باشد.

لینک کمکی