فایل word نقش رسانه ها در توانمندسازي افراد با نيازهاي ويژه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش رسانه ها در توانمندسازي افراد با نيازهاي ويژه :


تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

دانستن مهارت های اساسی زندگی، اجتماعی و اخلاقی، توانمندی های متعددی را دربرمی گیرد که درک و فهم، بصیرت و پذیرش، تفاهم و دوستی، هم اندیشی سازگاری، هنجار پذیری و جامعه پذیری، وحدت و انسجام، همزیستی و بهزیستی و بطور کل رشد و توسعه فردی واجتماعی را در پی خواهد داشت. علاوه بر آن مسیر رسیدن انسان به کمال و سعادت را هموار و وسیله تحقق مقصود را فراهم و هزینه آنرا تعدیل خواهد کردو بدینوسیله دوستی، نشاط و امید و همدلی رابرای انسان و اجتماع به ارمغان مى آورد. مهمترین کارکرد اساسی برای ارتقای توانمندی در افراد دارای نیازهای ویژه برشمردن مهمترین و اساسی ترین مهارت ها برای گذراندن زندگی روزمره و ارائه روش های موثر جهت درک و کسب مفیدتر این مهارت ها با توجه به ویژگی خاص افراد دارای نیازهای ویژه است . هدف در این مقاله بررسی نقش رسانه ها در آموزش و درک بیشتر به جهت ارتقای مهارت های توانمند سازی است . امروزه رسانه ها از ابزارهای کارآمد در حوزه آموزش مهارت های عمومی و شبیه سازی ها بشمارمی روند که کارآمدی آنها در بسیاری از حوزه ها اثبات شده است . روش تحقیق کتابخانه ای - توصیفی است.

لینک کمکی