فایل word نقش والدين در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان کم توان ذهني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش والدين در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان کم توان ذهني :
توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق ، بررسی نقش والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر کم توان ذهنی در شهرستان دلفان می باشد روش این تحقیق توصیفی زمینه یابی بوده با جامعه آماری 48 نفر در سال تحصیلی 92/93 مدرسه استثنایی طلوع شهرستان است که از این تعداد دانش آموز 23 نفر دختر و 25 نفر پسر انتخاب شده است روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه و استفاده از معدل دانش آموزان کم توان ذهنی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های توصیفی ( درصد فراوانی و هیستوگرام ) و آزمون استنباطی T استفاده شد . با توجه به نتایج بدست آمده معلوم شد که والدین نقش بسیار بالایی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارند .

لینک کمکی