فایل word بررسي رابطه سبک هاي رهبري تبديلي و تبادلي باهوش هيجاني مديران يک شرکت صنعتي درخوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه سبک هاي رهبري تبديلي و تبادلي باهوش هيجاني مديران يک شرکت صنعتي درخوزستان :


تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

دراین پژوهش رابطه بین سبک رهبری تبدیلی و تبادلی با هوش هیجانی درمدیران یک شرکت صنعتی درخوزستان مورد بررسی قرارگرفت تعداد 150نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان ازمودنی انتخاب شدند و پرسشنامه های رهبری چندعاملی mlq و نیز هوش هیجانی بار آن را تکمیل نمودند نتایج نشان داد که رهبری تبدیلی و ابعادآن تاثیر آرمانی انگیزش الهامی تحریک عقلائی و ملاحظه فردی بااکثرحیطه های هوش هیجانی ازجمله هوش درون فردی هوش بین فردی سازگاری کنترل استرس و خلق کلی روابط معنی دار وجود دارد چنین نتیجه ای برای دوبعد رهبری تبادلی یعنی پاداش اقتضایی و مدیریت فعال انتظار نیز حاصل شده است روابط بین مدیریت منفعل - انتظار و بی بندوباری ازحیطه های رهبری تبادلی با ابعادهوش هیجانی به سطح معنی دارنرسیده و یاروابط منفی بوده اند

لینک کمکی