فایل word بررسي سلامت رواني و عزت نفس دانشجويان دخترورزشکاروغيرورزشکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي سلامت رواني و عزت نفس دانشجويان دخترورزشکاروغيرورزشکار :
نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره ملي دوسالانه روانشناسي صنعتي و سازماني ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف کلی این پژوهش بررسی و مقایسه سلامت روانی و عزت نفس دانشجویان دخترورزشکاروغیرورزشکار شهرارومیه می باشد جامعه اماری این تحقیق ازدانشجویان دخترورزشکاروغیروززشکار دانشجویان پیام نورارومیه درسال تحصیلی 90-89 انتخاب شده است برای جمع اوری اطلاعات تحقیق ازپرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 گلدبرگ و هیلر1979 و پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت استفاده شد تجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده ازنرم افزار اماری SPSS انجام شد نتایج تحقیق موید آن است که بین دانشجویان دخترورزشکار و غیرورزشکار درعوامل سلامت روان شامل علائم جسمانی اضطراب و اختلال درخواب کارکرد اجتماعی و افسردگی و عزت نفس تفاوت معنی داری وجود دارد P£0/001

لینک کمکی