فایل word ارزيابي ميزان آمادگي جهت استقرار مديريت دانش در شهرداري نيشابور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي ميزان آمادگي جهت استقرار مديريت دانش در شهرداري نيشابور :


تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

مدیریت دانش یکی از عوامل حیاتی موفقیت در سازمان های امروزی محسوب می شود. موفقیت و سودمندی سیستم مدیریت دانش وابستگی شدیدی به هماهنگی میان موضوعاتی مثل منابع انسانی، فرهنگ سازمانی و... دارد. تحقیق حاضر از بعد هدف، کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است. هدف، بررسی میزان آمادگی پیاده سازی مدیریت دانش در شهرداری نیشابور بر اساس دو بعد فرهنگ سازمانی و منابعانسانی با توجه به اهمیت عوامل و وضعیت فعلی سازمان می باشد. ابزار تحقیق، پرسشنامه و جامعه آماری شامل مدیران و کارمندان رسمی شهرداری نیشابور می باشند. نتایج نشان می دهد که شهرداری هنوز آمادگی اجرای سیستم مدیریت دانش را ندارد، در نتیجه نیاز به توجه بیشتر به زیرساخت های اجرایی مدیریت دانش در شهرداری نیشابور الزامی است و مهم ترین عامل از بعد درجه تاثیر برای اجرای مدیریت دانش در شهرداری نیشابور،منابع انسانی می باشد

لینک کمکی