فایل word از مديريت دانش تا خرد سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word از مديريت دانش تا خرد سازماني :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مدیریت دانش، یک پدیده جدید و یک مدل میان رشته ای با همه ی منظرهای دانش در قالب سازمان می باشد. مدیریت دانش، راز موفقیت سازمان ها در قرن 21 است . مدیریت دانش یعنی هنر خلق دانش از دارایی های ناملموس سازمان . دانش، مفهومی فراتر از داده و اطلاعات می باشد. امروزه به دانش به عنوان سرمایه اصلی سازمان و یک منبع مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار نگریسته شده و در دنیای پرتحول کسب وکار، روز به روز بر اهمیت مدیریت دانش در سازمان افزوده می شود . تحقیق حاضر به بررسی مدیریت دانش و چگونگی شکل گیری آن می پردازد . داده ها، حقایق و اعدادیهستند که از آنها اطلاعات به دست می آید. زمانی که داده ها به منظور خاصی ب ه شکلی منطقی،سازماندهی می شوند به اطلاعات تبدیل می گردند. دانش نیز تجزیه و تحلیلو نمادسازی اطلاعات ایجاد شده است و هنگامی که دانش برای تصمیم گیری و بهبود تصمیمات، فرآیندها و بهرهوری یا سودآوری به کار گرفته میشود، به خرد تبدیل میشود

لینک کمکی