فایل word ازمهندسي دانش تامديريت دانش درگستره دانشهاي محيط زيست مدلي جديد جهت توسعه منابع معنوي و مادي درمحيط زيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ازمهندسي دانش تامديريت دانش درگستره دانشهاي محيط زيست مدلي جديد جهت توسعه منابع معنوي و مادي درمحيط زيست :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

ارائه مدلی از مهندسی دانش در مجموعه بزرگ و بخش عظیم پنهان سرمایه های طبیعی و مدیریت دانشهای موجود در این گستره از اهداف محققین است. شکوفایی دانشی این بخش با نگاه مهندسی دانش در بررسی و موشکافی در کلیت ساختارهای وابسته به محیط زیست موجب شناسایی آسانتر عوامل بحرانی این حوزه گردید. پژوهشگران در این کاوش با شناسایی نقاط بحرانی موفقیت و عوامل بحرانی در شکست موجود در خصوص منابع معنوی در حیطه محیط زیست و توسعه آن در کشور ایران پس از معرفی این عوامل ، با استفاده از این نقاط مدلی را طراحی نموده تا با تکیه بر مهندسی دانشها در قوله محیط زیست بتوان با سرعت بیشتر و با کیفیت بالاتری در این حوزه رشد و بالنگی را احساسی نمود. این مدل پس از اخذ تاییدیه و با محاسبه عدد کرونباخ در حدود لازم از طرف خبرگان امر و انجام تحلیل های آماری با نرم افزار 20-SPSS اصلاح نهایی در این پژوهش ارائه گردیده است

لینک کمکی