فایل word استخراج ميزان تاثير ابعاد کليدي موفقيت براي دستيابي به نتايج پروژه هاي مديريت دانش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استخراج ميزان تاثير ابعاد کليدي موفقيت براي دستيابي به نتايج پروژه هاي مديريت دانش :






تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در شرایط پر تلاطم و متحول رقابت عصر حاضر، به کارگیری دانش نقش به سزایی در سرنوشت سازمان ها ایفا می نماید. به کارگیری دانش نیز مدیون از یکسو به اجرای موفقیت آمیز پروژه های مدیریت دانش بستگی داشته و موفقیت این پروژه ها نیز به پیش نیازهای فرهنگی، ساختاری، تکنولوژیکی و انسانی ویژه ای نیاز دارد. در خصوص تأثیر ابعاد کلیدی سازمان بر موفقیت پروژه های مدیریت دانش مطالعاتی زیادی صوزتگرفته است، با این حال، اینکه چه ابعاد و عواملی بیشترین تاثیر را در موفقیت پروژه های مدیریت دانش دارند سوالی است که بررسی های بیشتری نیاز دارد . دانستن میزان تاثیر ابعاد کلیدی از این جهت بیشتر حائز اهمیت است که در بسیاری از کشورها و سازمان ها چنین تصور می شود که با طراحی و خرید بسته های مدیریت دانش از شرکت های توسعه دهنده، قادر خواهند بود جریان دانش و مدیریت بر دانش نهفتهسازمانی را به درستی انجام دهند. در صورتی که به منظور کسب نتیجه، ابعاد متفاوتی دخیل اند که نرم افزار و بسته های نرم افزاری تنها یکی از آن ابعاد هستند . در این پژوهش به منظور پاسخگویی به سوال، پس از استخراج ابعاد کلیدی موثر در حصول نتیجه در مدیریت دانش از منابع و ادبیات پژوهش، جامعه پاسخگو را کارشناسان و خبرگان سازمان های خدماتی شهرداری تهران به این منظور که از چندی پیش در این سازمان ها پروژه های مدیریت دانش کلید خورده است تشکیل دادند. نظر خبرگان در خصوص میزان تاثیر هر یک از ابعاد با استفاده از رویکردتصمیم - - گیری چندمعیاره و تکنیک دیمتل استخراج گردید. در نتیجه مشخص شد که از بین سه بعد عوامل کلیدی 1 فرهنگ و زیرساخت 2 فرآیند مدیریت دانش و 3 نرم افزار، بیشترین تاثیر را فرهنگ و بسترهای سازمانی، برکسب و انتشار دانش و پس از آن بعد فرآیند - های مدیریت دانش و در آخر، کمترین تاثیر مربوط به بسته های نرم افزاری و فناوری اطلاعات است. نتایج این تحقیق به مدیران سازمان در اتخاذ تصمیم بهینه کمک خواهد نمود و نشان می دهد، پیش از خرید نرم افزار، می بایست زمینه های پیاده سازی نرم افزار در سازمان آماده شود.

لینک کمکی