فایل word استخراج نيازهاي دانشي نيروي انساني سازمان بااستفاده ازماتريس شايستگي نيروي انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استخراج نيازهاي دانشي نيروي انساني سازمان بااستفاده ازماتريس شايستگي نيروي انساني :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مدیران ارشد سازمان ، مدیران منابع انسانی و مدیران دانش همواره با چالشی با عنوان ارزیابی نیروی انسانی از منظر میزان دانش موجود و مطلوب کارکنان خود روبرو هستند و همواره تلاش می کنند با به خدمت گرفتن تکنیک های مختلف علمی و یا تجربی به ارزیابی وضعیت موجود و ارائه یک نقشه راه برای ارتقاء سطح دانش کارکنان به وضعیت مطلوب اقدام کنند. در این مقاله با استفاده از ابزاری به نام ماتریسی شایستگی نیروی انسانی، لیست دانش های مورد نیاز برای هر یک از مشاغل سازمان استخراج شده و با استفاده از روش های آماری و محاسبات ساده ریاضی قابل نگاشت در شناسنامه آموزشی مشاغل بوده و یا به عنوان یک طرح اجرایی میان مدت جهت جذب و استخدام کارکنان با تخصصی ها و مهارت های دانشی مورد نیاز در برنامه کاری واحد منابع انسانی قرار می گیرد

لینک کمکی