فایل word استخراج و اولويت بندي معيارهاي ارزيابي نيازهاي دانشي - فناوري و تاثيرآن برموفقيت انتقال فناوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استخراج و اولويت بندي معيارهاي ارزيابي نيازهاي دانشي - فناوري و تاثيرآن برموفقيت انتقال فناوري :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

انتقال فناوری را جابجایی علم و فناوری از گروهی به گروه دیگر تعریف کرده اند. در واقع بدون انتقال دانش ، انتقال فناوری میسر نخواهد بود. امروزه به منظور انتقال اثربخش یک فناوری تکنیک های مختلف ارزیابی فناوری مورد توجه قرار گرفته اند. ارزیابی نیازهای - فناوری مفهومی است در ارزیابی فناوری که در خصوحش تصمیم سازی به منظور افزایش اثربخشی انتقال فناوری در فرآیند مدیریت فناوری مورد توجه قرار می گیرد

لینک کمکی