فایل word استراتژي اثربخش درنگهداري کارکنان درحوزه مديريت دانش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استراتژي اثربخش درنگهداري کارکنان درحوزه مديريت دانش :




نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

گذار از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش بنیان و تغییر جهت فزاینده از دارایی های مشهود به داراییهای غیر مشهود فضای رقابتی جدیدی را برای سازمان ها ایجاد نموده است. طی دهه های اخیر سازمان ها ناگزیر به تغییر رویکرد برای پاسخگویی به شرایط جدید شده اند که این خود چالش هایی را به همراه داشته است. اساسی این چالش در سیال بودن این دانش و تخصص کارکنان دانش مدار است که نگهداری آنها در سازمان از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. نظر به اهمیت این موضوع، در این مقاله به شناسایی علت ترک محیط کاری توسط کارکنان دانش محور و استراتژی های آن پرداخته می شود

لینک کمکی