فایل word استفاده از مدل APO و چالشهاي استقرار مديريت دانش شرکت ايران خودرو مطالعه موردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استفاده از مدل APO و چالشهاي استقرار مديريت دانش شرکت ايران خودرو مطالعه موردي :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این مقاله ابتدا در خصوص معرفی دانش و تفاوت با اطلاعات ارائه شده است و سپس در خصوص معرفی مدلهای ارزیابی مدیریت دانش توضیحاتی داده شده است .در ادامه به معرفی ارزیابی و استقرار مدل APO , روش استقرار و مزایای استفاده از مدل APO در مدیریت دانش ارائه شده است و درانتها نیزانواع ریسکهای دانشی درسازمان ها و استقرار APO در شرکت ایران خودرو بیان شده است .

لینک کمکی