فایل word استفاده ازپايگاه دانش و استنتاج فازي براي برآورد ضريب اطمينان درمحاسبه تعدادکارتهاي کانبان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استفاده ازپايگاه دانش و استنتاج فازي براي برآورد ضريب اطمينان درمحاسبه تعدادکارتهاي کانبان :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در زمینه استفاده از منطق فازی در برآورد پارامترهای محاسباتی لجستیکی مقالات، تحقیقات و ورفرنسی های زیادی منتشر شده است و نزدیکی و شباهت قوانین فازی یه شرایط واقعی حاکم بر زنجیره تامین در صنایع مختلف دلیل این مهم می باشد. اما در اکثر این تحقیقات مدل هایی ارائه شده است که دارای فرمول های بسیار بزرگ و پیچیده همراه با پارامترهای بسیار زیادی می باشد که برآورد این پارامترها در همه صنایع آسان نمی باشد و در مواقعی نیز امکان ناپذیر و L نامرتبط می باشد. در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از یک پایگاه دانش فازی استخراج شده از تجربیات خبرگان دانش کانبان و موتور استنتاج فازی ارائه شده در نرم افزار مطلب (MATLAB) یک سیستم خبره فازی برای برآورد ضریب اطمینان در محاسبه تعداد کارتهای کانبان با ارائه یک روش ساده و کاربردی با پارامترهای اختیاری و قابل انتخاب توسط کارشناسان هر صنعت ارائه گردد

لینک کمکی