فایل word اعتماد و تسهيم دانش؛ اهرم هاي کليدي بر شکل گيري سازمان مجازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اعتماد و تسهيم دانش؛ اهرم هاي کليدي بر شکل گيري سازمان مجازي :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در هزاره سوم یا عصر اطلاعات نیاز است که برای کاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری، شکل های جدیدی از سازمان ها بوجود آیند. سازمان های مجازی که امروزه با سرعت بالایی در حال شکل گیری هستند می توانند پاسخی به این نیاز ها باشند. در این تحقیق با دیدگاه جدیدی عوامل موثر بر سازمان مجازی تشریح می گردد. یکی از عوامل موثر در سازمان های مجازی تسهیم دانش در بین اعضا است که منوط به وجود اعتماد دردرون سازمان شده است. برای پاسخ به سوال اساسی پ ژوهش؛ اینکه چه چیزی باعث تسهیم دانش بین افراد در سازمان های مجازی میگردد؛ به تبیین مفهوم اعتماد به عنوان اهرمی کلیدی در جهت تسهیم دانش در میان اعضای سازمان مجازی پرداخته شده است

لینک کمکی