فایل word الگوي مديريت دانش در سازمان هاي رسانه اي مطالعه موردي: شبکه هامون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word الگوي مديريت دانش در سازمان هاي رسانه اي مطالعه موردي: شبکه هامون :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

دانش منبعی مهمی درسازمان های دانش محور میباشداین تحقیق باهدف ارایه الگوی مدیریت دانش درسازمان های رسانه ای به دنبال این است تافرایندهای مدیریت دانش رسانه ای راباتوجه به ماهیت مشاغل درسازمان های رسانه ای بشناساند و بابکارگیری سبک مناسب مدیریت آن و اهمیت دادن به آنها شکاف موجود بین دانش موجود سازمانی و دانش مطلوب سازمان را ازبین ببرد

لینک کمکی