فایل word انتخاب مدل مناسب مديريت دانش با استفاده از تکنيک هاي آماري: مطالعه موردي شرکت توسعه صنايع نفت و انرژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word انتخاب مدل مناسب مديريت دانش با استفاده از تکنيک هاي آماري: مطالعه موردي شرکت توسعه صنايع نفت و انرژي :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این تحقیق به انتخاب مناسب ترین مدل مدیریت دانش جهت پیاده سازی آن در شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی ) OEID ( پرداخته شده است که از جمله شرکت های فعال در زمینه توسعه صنایع نفت و گاز می باشد. بدین منظور جهت انتخاب مناسب ترین مدل برای سازمان و اولویت بندی فرایندهای مدیریت دانش از تکنیک های آماری )آزمون فرض آماری و آزمون فریدمن( استفاده شده است

لینک کمکی