فایل word تبيين نقش سرمايه اجتماعي در ارتقا هوشمندي استراتژيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تبيين نقش سرمايه اجتماعي در ارتقا هوشمندي استراتژيک :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

بحران اقتصادی سالیان اخیر و تغییرات مداوم در محیط کسب و کار، سازمان ها را ملزم به دیده بانی پیوسته بر محیط داخلی و خارجی و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از این تغییرات نموده است. در همین راستا، سیستم های هوشمندی استراتژیک به عنوان ابزاری نوین با فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز سازمان، مدیران را در دستیابی به این مهم یاری می رسانند. با توجه به اهمیت روز افزون هوشمندی استراتژیک این سوال مطرح می گردد که چه عوامل و پارامتر هایی سبب تسهیل در دستیابی به اطلاعات و ارتقا سرعت انتقال دانش شده و از این طریق بر هوشمندسازی استراتژیکسازمان ها موثر می باشند. با بررسی تحقیقات پیشین آشکار می گردد که سرمایه اجتماعی در سه سطح خرد، میانی و کلان تاثیر شگرفی بر انتقال دانش و دستیابی به اطلاعات درون و برون سازمانی داراست. مقاله حاضر بدنبال طراحیچارچوبی توسعه یافته و نظام مند در خصوص مفهوم سرمایه اجتماعی و نقشی که ارتباطات اثر بخش مبتنی بر اعتماد می توانند در جمع آوری اطلاعات و ارتقا هوشمندی استراتژیک ایفا نماید، می باشد. با بررسی ادبیات موضوع در این حوزه مدلی منطقی و نوآورانه در خصوص تبیین نقش سرمایه اجتماعی در هوشمندی استراتژیک در این مقاله ارائه شدهاست که می تواند به عنوان مبنایی تئوریک در پژوهش های آتی مورد استفاده قرار گیرد

لینک کمکی