فایل word تجربه نگاري با هدف استخراج درس آموخته ها، مطالعه موردي: تدوين آموخته هاي چند طرح تحول اداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تجربه نگاري با هدف استخراج درس آموخته ها، مطالعه موردي: تدوين آموخته هاي چند طرح تحول اداري :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

ثبت تجارب سازمانی از راهکارهای رایج جهت حفظ و تسهیم دانش می باشد. اجرای طرح های تحول وبهبود مدیریتی خصوصا در سازمانهای بخش دولتی و عمومی حاوی مجموعه ارزشمندی از تجارب برایافراد و سازمان های مجری می باشد و درصورت استخراج و تدوین درس آموخته های نهفته در این تجارب، تسهیم دانش بدست آمده در این حوزه میان سازمان های مختلف کشور میسر می گردد. در اینتحقیق مبتنی بر مورد کاوی یک طرح تجربه نگاری، مسیر طی شده جهت استخراج درس آموخته ها از تجربه نگاری تبیین می شود. طرح مورد نظر با هدف مستندسازی تجربیات 41 پروژه مهم شهرداری تهران در حوزه تحول اداری با تاکید بر شناسایی چالش ها، موانع اجرا و عوامل کلیدی موفقیت طرح ها انجام شد. در این مقاله پس از تشریح مراحل طی شده برای استخراج آموخته ها، نتایج تحقیق در قالبدسته بندی مهمترین چالش های شناسایی شده در این پروژه ها در 5 حوزه برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، فرماندهی و نظارت ارائه شده و نهایتا آموخته حاصل از نحوه مواجه با هر چالش در قالب یک گزاره کاربردی بیان می شود

لینک کمکی