فایل word تاثيرات صنايع خمير و کاغذ بر محيط زيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثيرات صنايع خمير و کاغذ بر محيط زيست :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

تاثیرات زیستی کاغذ بسیار قابل توجه است و بنابراین در سطحتجاری تغییرات صنعتی و در سطح افراد تغییرات رفتاری را موجبشده است. با استفاده از فناوری های مدرن قیمت کاغذ بسیار ناچیزبوده بنابراین مصرف و به هدر رفت آن قابل توجه است. البته باافزایش آگاهی های زیست محیطی از طرف ارگان های ذیربط، باتصویب قوانین مناسب در کشورهای مختلف، حرکت در جهت توسعهپایدار در صنایع خمیر و کاغذ بیش از پیش در حال انجام است. دراین مطالعه بخش های مختلف این صنعت که موجب آلودن محیطزیست می شود. به طور خلاصه تشریح شده است. این بخش ها شاملحوزه برداشت از جنگل ها و حتی تأثیرات نامطلوب کشت چوب، آلودگی هوا و گازهای ایجاد کننده باران های اسیدی و گازهای گلخانه ای و گرم کننده زمین، الاینده های آب و مواد رنگ زا، مواد جامد معلق و مشکلات زیست محیطی بازیافت کاغذ باطله می باشد. به علاوه، روش های تصفیه شیمیای پساب کارخانه های کاغذ سازی شامل اکسیداسیون و فرایند انعقاد و لخته سازی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای کنترل پساب صنایع خمیر و کاغذ علاوه بر روش های سنتی، شیوه های جدید و کارآمد با استفاده از فناوری نانو و زیستی در حال کنکاش و ورود به صنایع است.

لینک کمکی