فایل word تاثيرات مخرب سدها بر محيط زيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثيرات مخرب سدها بر محيط زيست :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

سدها سازه هایی هستند که برای به تله انداختن و محصور نمودن آب احداث می شوند و برای مقاصد مختلفی چون تولید برق، ذخیره آب مصرفی شهر یا روستا، ورزش های آبی، پرورش ماهی و ... بکار می آیند. کشور ما ایران، از لحاظ سد سازی پس از چین و ترکیه مقام سوم را به خود اختصاص داده است (محمود حاج رسولی ها مشاور وزیر نیرو سال 91 خبرگزاری مهر) بطوری که تاکنون 200 سد بزرگ و کوچک ساخته شده اند و تعدادی دیگر (340 سد) در دست بررسی است. در اینجا سعی شده است نقدی شود بر اثرات حاصل از احداث سد و سازه های آن بر روی محیط زیست، مهمترین هدف این تحقیق الزام به انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی، اطمینان یافتن از رعایت سیاست ها و اهداف تعیین شده در برنامه ها و فعالیت های یک طرح یا پروژه در راستای ضوابط، معیارها، قوانین و مقررات زیست محیطی می باشد. سدها یکی از عوامل مخرب در تمام طبیعت ها بخصوص در محیط های کوهستانی است، به عنوان مثال، یکی از عواقب سد سازی، توقف آب و تشکیل دریاچه های مصنوعی در پشت دیواره ای سدها است که توانسته نرخ تبخیر سالانه را افزایش دهد. با توجه به اینکه رودخانه ها رگ های حیات اند، آیا بهتر نیست در ایران عزیز ما که دارای اقلیمی خشک است احداث این پروژه ها با دقت بیشتری همراه باشد یا لااقل برنامه های مدیریت محیط زیست، مراقبت و پایش برای آنها انجام شود؟ چه خوب بود اگر ایران سعی می کرد در مواردی با صرفه ترمقام سوم جهانی را کسب می کرد!

لینک کمکی