فایل word تخصيص آب مخزن سدطالقان در حالت آبياري کامل وکم آبياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تخصيص آب مخزن سدطالقان در حالت آبياري کامل وکم آبياري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

برای کشاورزی در ایران، منابع خاک چندان کمیاب نیست، اما با محدودیت منابع آبی مواجه هستیم. بنابراین با توجه به کمبود منابع آب در کشور، چاره ای جز اصلاح الگوی کشت و ضرورت بازنگری سیاست های تولید محصولات کشاورزی وجود ندارد. لذا باید از تشویق به سیاست های حمایتی از کشت محصولات با مصارف زیاد آب، اجتناب شود و کشت های جایگزین با مصارف آب کم و بازده اقتصادی بالا مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه با هدف ارائه الگوی بهینه بهره برداری از مخزن سد طالقان، تخصیص بهینه آن بین گیاهان مختلف و در نهایت حداکثر سود حاصل از زراعت محصولات غالب در قسمتی از مزارع دشت قزوین که در حوزه طالقان قرار دارند، در آب و هوای نرمال و حالت آبیاری کامل و کم آبیاری، انجام شده است. داده های مورد استفاده از اداره کل جهاد کشاورزی، آب منطقه ای و هواشناسی استان قزوین جمع آوری شده است. در این پژوهش از روش برنامه ریزی غیرخطی استفاده شد. در این راستا از الگوریتم ژنتیک در محیط نرم افزار متلب استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از عملکرد مناسب الگوریتم ژنتیک و الگوی کم آبیاری و آبیاری کامل در شرایط آب و هوایی نرمال، برای حل این مسئله بوده است به طوری که الگوریتم با تعداد تکرار 300، اندازه جمعیت 300 و احتمال تقاطع 0.6، در تکرار 30 ام جواب بهینه را به دست آورد. لذا با رعایت الگوی کشت جدید در حالت کم آبیاری و آبیاری کامل، حجم آب ذخیره شده در مخزن با حفظ سود کلی کشاورز افزایش داشته است. لذا با تشویق کشاورزان به رعایت الگوی کشت جدید نه تنها در مصرف آب بخش کشاورزی صرفه جویی می شود بلکه سود بیشتری حاصل از کشت محصولات نصیب کشاورزان منطقه می شود.

لینک کمکی