فایل word تعيين شاخص (ESI) نوار ساحلي ايزد شهر در مقابل نشتهاي نفتي براساس روش (NOAA)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين شاخص (ESI) نوار ساحلي ايزد شهر در مقابل نشتهاي نفتي براساس روش (NOAA) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

نفت خام و هیدروکربن های نفتی از مهمترین منابع انرژی جهان محسوب می شوند و اهمیت بین المللی خاصی در چهارجوب سرمایه گذاری های سیاسی، اقتصادی و علمی برخوردار اند و در عین حال نشت های نفتی مهمترین تهدید سواحل به شمار می روند. وجود نفت در مناطق دریایی، آسیب های جدی به محیط زیست آبی و در پی آن محیط زیست انسانی وارد می نماید. یکی از روش های تأیید شده ی جهانی به منظور شناسایی مناطق حساس ساحلی در برابر نشت های نفتی، شاخص حساسیت زیست محیطی (ESI) می باشد که توسط سازمان اقیانوس شناسی و هواشناسی ایالات متحده امریکا (NOAA) معرفی شده است. در این روش طول نوار ساحلی در پیمایش میدانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و میزان حساسیت آن رتبه بندی می گردد.

لینک کمکی