فایل word تغذيه مصنوعي آب هاي زير زميني: اهميت و روش ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تغذيه مصنوعي آب هاي زير زميني: اهميت و روش ها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در این مقاله برای یکی از مهمترین چالش های زیست محیطی پیشرو در محدوده جغرافیایی ایران، یعنی برداشت بی رویه و روزافزون از منابع آبی زیرزمینی، راه کاری تحت عنوان تغذیه مصنوعی ارائه شده است. به این منظور پس از تبیین لزوم جبران منابع زیرزمینی آب به ویژه در شرایط کنونی کشور، منابع ممکن برای این امر پیشنهاد گردید، سپس روش های انجام تغذیه بطور موردی بررسی شده است. در ادامه نیازمندی های تصفیه ای پس از کاربرد منابع تغذیه ای و نیز خطوط راهنمای اجرایی اجمالاً ارائه گردیده است. در انتها نتیجه گیری و جمع بندی از مطالب طرح شده صورت گرفته است.

لینک کمکی