فایل word استفاده مجدد از نخاله هاي ساختماني حاصل از تخريب و ساخت و ساز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استفاده مجدد از نخاله هاي ساختماني حاصل از تخريب و ساخت و ساز :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

رشد جمعیت وتوسعه شهر نشینی باعث افزایش ساخت و سازها و به تبع آن ایجاد نخاله های ساختمانی در شهرها می گردد. قسمتی ازمعضلات نخاله های ساختمانی دفع غیر اصولی نخاله ها، نازیبایی شهری،بهره برداری بیش از حد از معادن می باشد. بنابراین در مدیریتنخاله های ساختمانی باید سعی شود تا مدیران شهری راغب به استفاده مجدد و ساماندهی این نخاله ها گردند. به این منظور در اینتحقیق آزمایش هایی بر روی نخاله های سایت مرکز دفن نخاله های شهر شیراز صورت گرفت که عمده مصالح موجود در آن راآجر، بتن، بلوک، کاشی، سنگ نما تشکیل می دهد. در این آزمایشات با خرد کردن و ترکیب این مصالح کاربرد نخاله ها را در راه سازی،بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که این مصالح قابلیت استفاده در زیر اساس راه ها با ترافیک متوسط و کم ودر حوزه شهری قابلیتاستفاده در زیر سازی خیابان ها و معابر شهری را نیز دارد.

لینک کمکی