فایل word اصول طراحي هتل - دانشکده راه ابريشم با تأثر پذيري از عملکرد کاروانسراها در اين مسير بين المللي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اصول طراحي هتل - دانشکده راه ابريشم با تأثر پذيري از عملکرد کاروانسراها در اين مسير بين المللي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت شهري ايران

تعداد صفحات :29

چکیده مقاله:

با توجه به پتانسیل جذب توریسم جهانی در ایران در سایه دو رویکرد کارتل های اقتصادی و بازدیدهای فرهنگی – میراثی ، بنظر می رسد ایجاد ارتقاء سطحدر ارائه توانمندی های خدماتی در حوزه مهمان پذیری و مهمانداری نیازی غیر قابل انکار باشد. همچنین در این اثنا ساخت و بنای مجموعه های هتلی- اقامتی با استناد به آخرین استانداردهای روز دنیا در قالب تشریفات مبتنی بر این دو رویکرد موروثی حاصله از جاده ابریشم که در دنیا دارای جلوه و وجهه جهان شمول می باشد امکان آن را میسر می نماید که هر توریستی با دیدگاه جهانگردی به این مرزو بوم جذب گردد .از طرفی پسامدهای حاصله از افول منابع فسیلی و از طرف دیگر ورود به اتفاقات و تحولات سیاسی در منطقه ، تعهد و وابستگی به صنعت توریسم را روز به روز تقویت می نماید. در نتیجه می توان با استناد به این سمبل ویژه (کاروانسرا)، قدم سازنده و شایسته ای را در تأمین منابع عظیم مالی و ایجاد کارآفرینی قابل لمس برای کشور برداشت.

لینک کمکی