فایل word امنيت شهري با رويکرد CPTED و بهره گيري از تکنيکهاي IPA و Topsis

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word امنيت شهري با رويکرد CPTED و بهره گيري از تکنيکهاي IPA و Topsis :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

شهرهای امروزی به موازات رشد و توسعه با بروز انواع ناهنجاری های اجتماعی از جمله گسترش روز افزون جرایم و موارد امنیت زدا مواجههستند. ارتباط بین شهر، جرم و موارد امنیت زدا از آن روست که ویژگی های فضایی و محیطی شهر می تواند پرورش دهنده جرایم خاصیباشد. یکی از راهبردهای فیزیکی پیشگیری از جرم و افزایش امنیت شهری کاربرد رویکرد CPTED (پیشگیری از جرم از طریق طراحیمحیط) است که امروزه از کارآمدترین راهکارهای تأمین امنیت کالبدی در فضای شهری است. براساس این رویکرد بهبود شرایط کالبدیضمن کاهش فرصت های مجرمانه، منجر به بهبود امنیت در شهرها می شود. هدف از این پژوهش، بکارگیری رویکرد CPTED درافزایش امنیت شهری و بهره گیری از دو مدل IPA و TOPSIS با استفاده از متغیرهای پیشنهادی اصول 6 گانه طراحی محیطی می باشد.نتایج نشان داد کاربرد مدل IPA در جهت برنامه ریزی از پایین و بهره گیری از نظرات شهروندان و مدل TOPSIS درجهت برنامه ریزی ازبالا و بهره گیری از نظرات کارشناسان در طراحی محیطی کارساز می باشد.

لینک کمکی