فایل word بررسي الزامات گزارش نويسي در نظارت ساختمان هاي شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي الزامات گزارش نويسي در نظارت ساختمان هاي شهري :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

طبق قوانین شهرداری و نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وظیفه کنترل عملیات اجرایی با مجموعه مقررات ملیساختمان، پروانه ساخت و نقشه های اجرایی بر عهده مهندسان ناظر قرار دارد. از طرفی به علت مشکلات و نواقص متعدددر فرآیندهای ساخت وساز شهری و آمار بالای حوادث ناشی از کار در این حوزه، نظارت ساختمان های شهری را به حرفه-ای پر مخاطره تبدیل نموده است. در این تحقیق ضمن مرور قوانین و ضوابط مرتبط با ساخت وسازهای شهری، به بررسیالزامات در تهیه گزارشات مرحلهای، به عنوان تنها سند اثبات صحت وظایف ناظران در بروز حوادث ساختمانی پرداخته وتوصیه هایی در این زمینه ارائه می گردد.

لینک کمکی