فایل word بررسي چالش هاي حرفه نظارت و ناظران در ساخت و سازهاي شهري (با تاکيد بر شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي چالش هاي حرفه نظارت و ناظران در ساخت و سازهاي شهري (با تاکيد بر شهر تهران) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت شهري ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در بررسی عوامل موثر بر کیفیت ساختوسازهای شهری در سطوح مختلف سازمانی و کارگاهی نقش و جایگاه ویژهای برای ناظران ساختمانمطرح می شود. حال آنکه این حرفه به عنوان آخرین حلقه از زنجیره تأمین کیفیت، با چالش ها و مشکلات متعددی مواجه است که ارائه کیفیخدمات مهندسی توسط ناظران را تحت شعاع قرار می دهد. در این تحقیق ابتدا به مرور قوانین مرتبط با حرفه نظارت پرداخته می شود و درادامه با استفاده از روش دلفی و مصاحبه با خبرگان، چالش های نظارت و ناظران در ساخت وسازهای شهری بررسی و راهکارهایی جهت بهبودارائه خدمات ارائه می نماییم.

لینک کمکی