فایل word بررسي رابطه توسعه گردشگري و رشد اقتصاد در کلانشهر ها با تأکيد بر توسعه پايدار (مطالعه موردي منطقه 12 شهرداري تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه توسعه گردشگري و رشد اقتصاد در کلانشهر ها با تأکيد بر توسعه پايدار (مطالعه موردي منطقه 12 شهرداري تهران) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

امروزه گردشگری ، یکی از بزرگ ترین بخشهای اقتصادی در بسیاری از کشورها به شمارمی رود . گردشگری می تواند به عنوان عاملاساسی جهت رشد و توسعه محلات قدیمی بشمار آید. منطقه 12 به عنوان میراث دار تهران قدیم یکی از قدیمی ترین مناطق شهر تهرانمحسوب می گردد وجود ابنیه های تاریخی با قدمت 200 سال یکی از ویژگی های بارز این منطقه محسوب می شود . بنابراین می توانگفت گردشگری یکی از راه های توسعه منطقه 12 اهمیت به مسئله گردشگری در این منطقه می باشد. با توجه به تجربه موفق بسیاری ازکشورها در زمینه رشد صنعت گردشگری و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی ، نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه علی بینگردشگری و رشد اقتصاد در کلانشهر ها بویژه کلانشهر تهران ، یک رابطه علی دوطرفه است و بین این دو متغیر، یک تعادل بلند مدتوجود دارد.

لینک کمکی