فایل word بررسي نقش هاي فرهنگي شهرداري ها در زمينه مناسب سازي اماکن عمومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش هاي فرهنگي شهرداري ها در زمينه مناسب سازي اماکن عمومي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت شهري ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

مقوله فرهنگ از جمله مقولات بحث برانگیز جامعه ما است. چرا که در تعریف آن ابهامی کلی وجود داردو بسته به نوع نگاه و تعریف آن،کارکردی متفاوت پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر حساسیت های بسیاری در این زمینه وجود دارد به خصوص در کشور ما که دارای سابقهچند هزار ساله تمدن است و با تلفیق فرهنگ کهن با فرهنگ اسلامی به نوعی فرهنگ سازی در جهان اسلام دست یازیده است.پژوهش حاضر با هدف فایل word بررسي نقش هاي فرهنگي شهرداري ها در زمينه مناسب سازي اماکن عمومي برای افراد دارای ناتوانی در استانکرمان و مقایسه آن با وظایف برخی از شهرداری های آلمان و ژاپن شکل گرفت. جامعه مورد مطالعه نقش های فرهنگی شهرداری ها درزمینه مناسب سازی برای افراد دارای ناتوانی است که در استان کرمان، ایالات مهم آلمان و شهرهای با اهمیت ژاپن دارند. جمع آوریاطلاعات بر اساس پیشینه مطالعاتی در داخل و خارج از کشور، اسناد ، مدارک و شواهد موجود انجام پذیرفت.نتایج پژوهش نشان می دهد نقش های شهرداریها در کشورهای در حال توسعه تا حدودی متفاوت است. شهرداریهای این کشورهاکوشیده اند تا با افزایش گسترده وظایف خود نقش بیشتری بر عهده بگیرند و به عنوان موسسه های محلی مستقل از دولت مطرح شوند.اصل دیگری که به طور معمول در تمام کشورها، به خصوص در 2 کشور آلمان و ژاپن، در زمینه واگذاری وظایف جدید به شهرداری رعایتشده است. «واگذاری وظایف هم پیوند» به شهرداری هاست. به این مفهوم که شهرداری ها وظایف مرتبط با یکدیگر را به خوبی انجام می دهند. بر این اساس تا حد زیادی از تداخل وظایف با انجام فعالیت های تکراری جلوگیری می شود.

لینک کمکی