فایل word برنامه ريزي سياست هاي حمل و نقل با استفاه از GIS به عنوان سيستم پشتيبان تصميم گيري (مطالعه موردي : شهرهمدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برنامه ريزي سياست هاي حمل و نقل با استفاه از GIS به عنوان سيستم پشتيبان تصميم گيري (مطالعه موردي : شهرهمدان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت شهري ايران

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

سیستم پشیتبان تصمیم گیری (DSS) بصورت یکپارچه در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای تجزیه و تحلیل وارزیابی (سیاست های) حمل و نقل ارائه می گردد. این ابزار کمک به مدیران حمل و نقل به منظور ارتقای کارایی عرضه ی حمل و نقل به طوری که شاخص های انرژی و زیست محیطی را نیز بهبود بخشید. DSS در سه سطح عمل می کند: 1- تجزیه و تحلیل شبکه حمل و نقل، 2- تخمین میزان مصرف انرژی و میزان انتشار مواد آلاینده، 3- ارزیابی سیاست های متعدد انتخاب شده. ترافیک جاده ای با توجه به ظرفیت محدود آن با استفاده از مدل های چندگانه ترافیکی به صورت قطعی شبیه سازی می شوند. مدل سازی اجازه می دهد که بتوان با توجه به اطلاعاتی که در رابطه با ویژگی های شبکه و تقاضای ترافیکی وجود دارد الگوهای جریان ترافیکی هر لاین (خط) از شبکه جاده ای را از ابتدا تخمین زد. محاسبه مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها بر پایه اصولی است که توسط گروه CORINAIR بسط داده شده است. ارزیابی هریک از خط مشی سناریوها بر تعدادی از شاخص های ترافیکی، زیست محیطی و انرژی مبتنی است. معیار تحلیل های- چند بعدی جایی که تصمیم گیری بر پایه قضاوت بر مبنای معیار (ضوابط) موزون، اتخاذ می شود. مدل ها در محیط GIS یکپارپه سازی می شوند طوری که به عنوان مخزن ذخیره داده ها و همچنین به عنوان ابزار واسط کاربر به کارگرفته می شود. استفاده از این ابزار با توجه به ویژگی های مطالعه موردی که مربوط به منطقه Grater Athens در یونان می باشد، شرح داده می شود. دو سیاست قابل تأمل است. یکی نگرانی در رابطه با بسط مناطقی که نصف خودروهای شخصی از وارد شدن به منطقه شهرداری آتن ممنوع شده اند و دیگری کاهش مکان های پارکینگ در همان منطقه که حدود 50% ارزیابی می شود.

لینک کمکی