فایل word بررسي دلايل گرايش اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان لالي به شبکه هاي اجتماعي در فضاي مجازي در سال تحصيلي1395-1394

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي دلايل گرايش اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان لالي به شبکه هاي اجتماعي در فضاي مجازي در سال تحصيلي1395-1394 :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

شبکه های اجتماعی مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند و با اینکه عمر خیلی زیادی ندارند، توانسته اند ب ه خوب ی در زندگی مردم جا باز کنند. مردم بسیاری در سنین مختلف و از گروه های اجتماعی متفاوت در شبکه های اجتماعی مجازی کنار هم آمده اند و از فاصله های بسیار دور در دنیای واقعی، از طریق شبکه ها ی اجتماعی با هم ارتباط برقرار می کنند.شبکه ها ی اجتماع ی نقش پررنگی در دنیای امروز بویژه در بین دانش اموزان دارند و نمی توان آن ها را نادیده گرفت. این پدیده برابعاد مختلف زندگ ی فرد ی و اجتماعی افراد و در سطح کشورها و حتی بین الملل تاثیرگذارند و به همین دلیل در حال گسترش هستند و در آ ینده نقش به مراتب بیشتر و مهم تری را در زندگی بازی خواهند کرد .در این مقاله به دلایل گرایش اجتماعی دانش اموزان پسرانه مقطع متوسطه شهرستان لالی به شبکه های اجتماعی در فضای مجازی در ارتباط با متغیرهایی نظیر انزواطلبی اجتماعی،تحصیلات والدین ،میزان تمرکز و وضعیت روحی دانش اموزان در یک نمونه اماری 150نفری با استفاده از روش خوشه بندی متناسب با حجم در قالب نرم افزار sppsمورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

لینک کمکی