فایل word بررسي تاثير عوامل مختلف بر محيط بازرگاني بين الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير عوامل مختلف بر محيط بازرگاني بين الملل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

جهان امروز شاهد روابط بسیار گسترده ای در بین مردم و کشورها می باشد یکی از حوزه ها که از دیرباز ملل مختلف را به یکدیگر پیوند داده است و امروزه نیز از اهمیت زیادی برخوردرا است حوزه تجارت و بازرگانی بین المللی است آنچه مسلم است محیط بازرگانی بین المللی مجموعه ای از محیط های اقتصادی، فرهنگی ، سیاسی و.. می بادش که هر کدام عوامل مختلفی بر فرایند بازرگانی بین المللی تاثیر می گذارد متعغیرهای بسیاری در این محیط های بر بازرگانی بین المللی تاثیر می گذارد که هریک قادر است وضعیت یک شرکت یا یک صنعت را در یک کشور دگرگون نماید امروزه شرکتهای بزرگ برای نفوذ در یک بازرا یا یک کشور تحقیاقت بسیار گسترده ای در خصوص عوامل نظیر میزان درآمد مردم، فرهنگ منطقه گرایشات مذهبی، سیاستهای اقتصادی دولتها و ثابت آنها انجام یم دهند آنچه مسلم است دولتها با اتخاذ سیاستهایی نظیر تعرفه های گمرکی ، سیاست ضددامپینگ و سوبسید از تولیدات داخلی خود حمایت می کنند. در این مقاله ما بر آن هستیم که بررسی هرچند کوتاه برعوامل موثر بر محیط بازرگاین بین المللی داشته باشیم در این مقاله از روش توصیفی استفاده شده است.

لینک کمکی